مجتمع تجاری هدیش مال

این پروژه یکی از پروژه های متعدد شرکت آبوس می باشد که عمده آنها بین سال 1398 الی 1400 تولید و اجرا گردیده است

این پروژه عظیم شامل موارد زیر بوده است :

  • 21 عدد هواساز دور متغیر با درایو و با استفاده از تکنولوژی هوشمند ECL در مدل های :

1#3.92~3.56KW 8.5A

1#3.61~3.23KW 8.5A

1#3.66~3.30KW 8.5A

1#3.63~3.25KW 8.5A

2#3.52~3.16KW 8.1A

2#3.52~3.16KW 8.1A

1#4.23~3.88KW 8.5A

  • 6 عدد فن کوئل با کنترلر دانفوس LCX 06
  • 5 عدد تابلو آبرسانی
  • 6 عدد تابلو دور متغیر سیرکوله با درایو در مدل های :

4xNKP-G 80-160/163 -18.5KW 32A

3xNKP-G 80-160/153 – 15KW 26.5A

3xNKP-G 65-160/157 – 11KW 19.4A

3xNKP-G 65-125/137 – 7.5KW 13.4A