مجموعه پرستیژلند

یکی دیگر از مجتمع های عظیم و باشکوه تجاری در شهر بزرگ اصفهان ، مجموعه پرستیژلند می باشد که شرکت آبنوس در پروژه های متعدد بسیاری مشارکت داشته است که شامل موارد زیر می باشد:

 • 11 سری بوسترست آتشنشانی دور ثابت دو پمپ و سه پمپ از نوع CR گراندفوس
 • 7 سری بوسترست آبرسانی دور متغیر با درایو دانفوس ، دو پمپ و سه پمپ از نوع CR گراندفوس

بوسترست ها در مدل های زیر ارائه شده :

 • 3xCR 32-10 -18.5KW 34.5A
 • 3xCR 32-12 -22KW 39.5A
 • 2xCR 15-07 -5.5KW 11A
 • 2xCR 15-12 -11KW 20.8A
 • 2xCR 10-08 -3KW 6.3A
 • 3xCR 15-12 -11KW 20.8A
 • 3xCR 20-14 -15KW 28A
 • 3xCR 10-18 -7.5KW 14.4A
 • 3xCR 15-12 -11KW 20.8A
 • 3xCR 20-7 -7.5KW 14.4A
 • 2xCR 15-09 -7.5KW 14.4A
 • 2xCR 10-22 -7.5KW 14.4A
 • 2xCR 10-14 -5.5KW 11A
 • 2xCR 15-09 -7.5KW 14.4A
 • 2xCR 10-20 -7.5KW 14.4A
 • 2xCR 10-14 -5.5KW 11A
 • 2xCR 10-14 -5.5KW 11A
 • 2xCR 10-14 -5.5KW 11A