کارخانه فولاد سیرجان

شرکت آبنوس در زمینه پروژه های صنعتی نیز فعالیت دارد. کارخانه  فولاد سیرجان یکی از نمونه پروژه های صنعتی می باشد که شامل:

5 دستگاه بوسترست  دور متغیر ازنوع دو پمپ و سه پمپ از  CR 5 , CR 32 , CM3 , CM5    و 3 دستگاه بوسترست آتشنشانی دور ثابت با مدل NB50 می باشد