ویستر پالاس

تولیدات و خدمات اجرایی برای این هتل باشکوه در سال 1397 ارائه شد که شامل بوسترست های متعدد آبرسانی و آتشنشانی و همچنین تابلوهای برق هواساز با تکنولوژی هوشمند ECL می باشد.

 • AHU (ROOMS)
 • AHU (ROOF KITCHEN)
 • AHU (LOBBY)
 •  AHU (POOL)
 •  AHU (B1 Restaurent)
 •  AHU (B7 Saloons)
 •  AHU (B9 Kitchen)

DHWG(QTY=4) منبع آب گرم مصرفی

 • 2#CR 5-12  2#2.2KW 4.45A
 • 2#CR 5-24  2#4KW 7.9A
 • 2#CR 1-15  2#0.75KW 1.9A
 • 2#CR 1-17  2#1.1KW 2.5A
 • 2#CR 5-18  2#3KW 6.3A